Ortodontik tedavi günümüzde diş bozukluklarının giderilmesi noktasında oldukça sık bir şekilde kullanılan en iyi yöntemler arasında yer almaktadır. Bu tedavinin öncesi ve sonrası üzerinde bir değerlendirme yapıldığında çok belirgin olarak dişlerin daha iyi bir yapıya kavuştuğunu açık bir şekilde görebilmek daima mümkündür.

Ülkemizde internet ortamında kişilerin tedavi süreçlerine tanıklık eden görüntülerinin paylaşılması yasal çerçevede uygun görülmemektedir. Sağlık konularını ilgilendiren durumlar için bu paylaşımlar bir reklam niteliği taşıyabileceğinden ötürü esasen suç niteliği taşıyabilmektedir. Bundan dolayı tedavi olan kişilerin her ne kadar rızaları da olsa bunların online ortamda sergilenmesi doğru bulunmamaktadır.

Ortodontik tedaviyi yakından tanımak ve sonuçlarının nasıl olduğu yönünde fikirler edinmek her bakımdan önemlidir. Görseller bu noktada en çok yardımcı olacak önemli araçlardır. Buna yönelik olarak gerçek danışan resimlerine yer verilemese de sizler bu örneklere bakarak durum hakkında iyi ve gerekli şekilde bir bilgi edinerek değerlendirmeler yapabilirsiniz.

Diş Telleri ve Braketler Dişleri Nasıl Düzeltir?

Bu timelapse videolarda diş tellerinin çapraşık dişleri nasıl düzelttiğini izleyebilirsiniz. Dişlerin üzerine sabit olarak yapıştırılan braketler sayesinde, dişler doğru konumlarına ark telleri yardımıyla 1 yıllık süre zarfında getiriliyor.

Tam Kapanış 00:38

Alt ve üst dişlerin kapanış pozisyonunda dişlerin hareketleri.

Uç Uca Kapanış 00:38

Alt ve üst kesici dişler temas halindeyken dişlerin hareketleri.

Sadece Alt Dişler 00:37

Sadece alt dişlerin görünebileceği şekliyle.

Ortodontik tedavi günümüzde diş bozukluklarının giderilmesi noktasında oldukça sık bir şekilde kullanılan en iyi yöntemler arasında yer almaktadır. Bu tedavinin öncesi ve sonrası üzerinde bir değerlendirme yapıldığında çok belirgin olarak dişlerin daha iyi bir yapıya kavuştuğunu açık bir şekilde görebilmek daima mümkündür.

Ülkemizde internet ortamında kişilerin tedavi süreçlerine tanıklık eden görüntülerinin paylaşılması yasal çerçevede uygun görülmemektedir. Sağlık konularını ilgilendiren durumlar için bu paylaşımlar bir reklam niteliği taşıyabileceğinden ötürü esasen suç niteliği taşıyabilmektedir. Bundan dolayı tedavi olan kişilerin her ne kadar rızaları da olsa bunların online ortamda sergilenmesi doğru bulunmamaktadır.

Ortodontik tedaviyi yakından tanımak ve sonuçlarının nasıl olduğu yönünde fikirler edinmek her bakımdan önemlidir. Görseller bu noktada en çok yardımcı olacak önemli araçlardır. Buna yönelik olarak gerçek danışan resimlerine yer verilemese de sizler bu örneklere bakarak durum hakkında iyi ve gerekli şekilde bir bilgi edinerek değerlendirmeler yapabilirsiniz.

Ortodontik Tedavinin Amaçları

Ortodontik tedavi her bakımdan diş hekimliğinde çok özel yeri olan tedavi metotlarından biridir. Günümüzde birçok insan bu tedavi metodu sayesinde diş sorunlarını giderebilmekte ve daha sağlıklı görünen bir diş yapısına kavuşabilmektedir. Alanında uzman profesyoneller tarafından bu tedavi uygulandığı takdirde bu yönde en iyi verimin elde edebilmesi daima mümkün olur.

  • Dişlerde mevcut olan yapısal bozuklukların giderilmesi,
  • Dişlerin daha iyi bir kapanışa sahip olmasının sağlanması,
  • Sıralı düzgün dişlerin diğer çene dişleriyle uyumluluğu,
  • Her yönüyle estetik ve sağlık açısından iyi bir diş yapısının ortaya çıkarılması,

Sağlıklı ve uyumlu nitelikte bir diş yapısına sahip olunması daima kişilerin yaşam kalitelerini artırıcı bir etkiyi meydana getirir. Bu durumun kişilerde özgüven artırıcı bir tarafı da vardır. Genel olarak kişilere uygulanan ortodontik bir tedaviden bu yönde gerekli faydaların elde edilmesi amaçlanır. Açılıp kapanması rahat ve iyi olan bir ağız yapısı her bakımdan konuşma ve çiğneme noktasında kişilere daha iyi bir rahatlık sunar.

Ortodontik Tedavide Yaş Faktörü

Ortodontik tedavi günümüzde uygulama alanı oldukça geniş olan tedavi metotlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Dişlerde meydana gelen yapısal bozukluklar birçok yaş grubunda etkin olarak görülebilmektedir. Sağlık her yaşta önem arz ettiğinden bu tedavi metodundan her yaş grubundaki insanın rahatlıkla faydalanabilmesi mümkün olmaktadır.

Genel olarak yaygın şekilde bilinen kanı bu tedavinin yalnızca çocuklar üzerinden uygulanabileceği yönündedir. Fakat bu durum esasında yanlış anlaşılmakta ve bilinmektedir. Çünkü ortodontik tedavi çocuklarda olduğu kadar daha ileri yaş grubundaki insanlar için de çok iyi bir verimlilikle uygulanabilmektedir.

Günümüzde yetişkin bireylerin yaklaşık %40 ve 50’lik kısmı bu işlevsel tedaviden faydalanmakta ve dişlerindeki yapısal bozuklukları en etkin şekilde giderebilmekteler. Diş tıbbında çok önemli ve özel bir yeri olan ortodontik tedavi genel anlamda belirli bir yaşı dikkate almaksızın her yaşta uygulanabilir olan bir niteliğe sahiptir. Doğru analiz ve değerlendirmeler ışığında uzman bir hekim tarafından bu tedavinin daima başarılı bir şekilde uygulanması olanaklı hale gelir.

Ortodontik Tedavinin Estetik Yönü

Ortodontik tedavi her ne kadar somut olarak oluşan rahatsızlığı giderme noktasında önemli bir etkiye sahip olsa da bunun diğer taraftan estetik bir yönü de bulunmaktadır. Kişiler daima yaşamlarında güzel bir gülüşe ve hoş bir görünüme sahip olmak isterler. Bunun için dişlerde yapısal yönden bir bozukluk olmaması gerekir.

Ortodontik tedavi, bir bozukluk varsa bunu zaman içerisinde etkin olarak düzelterek estetik açıdan da kişilerin beklentilerine bir karşılık vermektedir. İnsanlar tedavi sonucunda iyi bir ağız yapısına kavuştukları için özgüven kazanmakta, daha güvenli gülümsemekte ve sosyal olarak kendilerini daha iyi hissetmektedirler. Bu güzel sonuçların her biri başarılı bir ortodontik tedavi sonucunda elde edilmektedir.

Ortodontik Tedavi Metot ve Seçenekleri

Ortodontik tedavinin uygulanması noktasında birbirinden farklı türde metotlar kullanılabilmektedir. Bunlar genel olarak ilk etapta hekimin gözlem ve incelemelerine diğer taraftan ise hastanın isteklerine bağlı olarak tercih edilebilmektedir. Her bir metot genel anlamda sorununun çözümüne yönelik olarak bir işlev görmektedir.

Bu metotlar şeffaf plakaların kullanımı, dişlerin arka kısmına takılan ve görünmeyen özellikte braketler ve diş rengindeki estetik braketler seçeneklerinde oluşmaktadır. Tedavinin fayda mekanizması ve kişilerin estetik açıdan tercihlerine uygun olarak bu sistemleri arasında rahatlıkla bir seçim yapılabilmektedir.

Şeffaf braketlerde diş telleri çok fazla kendisini belirgin olarak ön plana çıkarmazlar. Bu durum toplumsal açıdan kişilerde estetik bir kaygının oluşmasını engeller. Bu iyi özelliğinden dolayı şeffaf braketler çoğu kişi tarafından bu tedavi kapsamında tercih edilmektedir.

Dişlerin doğrudan arka kısmına takılan ve lingual ortodonti olarak tanımlanan bu sistemde ise diş telleri tamamen görünmez bir hal alır. Uygulama dişlerin iç tarafına yönelik olarak uygulandığı için herhangi bir şekilde dışarıdan asla belli olmaz. Estetik braket metodu da yine dışarıdan fark edilmesi daha az olan metotlardan biri olduğu için birçok kişinin tedavideki ilk tercihlerinden biri olmaktadır.