Masseter Botoksu (Çene Botoksu)

Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Merve Özkan’ın anlatımıyla.

Botoks denildiğinde aklımıza ilk olarak estetik amaçlı yüze ve boyna uygulanan uygulamalar gelse de aslında botoks diş sıkma veya diş gıcırdatma, çiğneme eklemi rahatsızlıkları, migren tedavisi, trigeminal nevralji, terleme tedavisi gibi yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Botoks, Clostridium Botulinum adı verilen bir bakteriden laboratuvar koşullarında elde edilir. Sinir uçlarından iletimi sağlayan maddelerin salınımını engelleyerek etki gösterir. Sinirler ile uyardığı kaslar ya da ter bezleri arasındaki iletimi geçici olarak durdurur. Botoks, sadece uygulandığı bölgede etkisini gösterir. Sistemik olarak etki göstermez.

Çene botoksu olarak da bilinen masseter botoks, bir çiğneme kası olan masseter kasa uygulanır. Bu kas çenenin köşe kısmında bulunur ve hacmi büyüktür. Masseter kası, diş sıkma ya da gıcırdatma, eklem hastalıkları, sık sakız çiğneme ya da sert besinlerin tüketimi nedeniyle çok fazla çalışıp büyüyebilir. Hem fonksiyon olarak hem de estetik olarak olumsuz sonuçlar doğuran masseter kasın büyümesi (masseter hipertrofisi) ağrı ya da yüzde köşeli görünüm oluşturarak estetik bozukluk yaratabilir. Özellikle kadınlarda köşeli yüz görünümü kişileri estetik olarak rahatsız etmektedir. Her ne kadar masseter botoks uygulamaları tedavi amaçlı yapılsa da, uygulama sonrası masseter kasın incelmesiyle birlikte estetik görünümde de iyileşme meydana gelmektedir. Sonuçta kas incelir ve hastanın yüz hatları köşeli görünümden daha oval ya da üçgen bir şekle döner.

Çene botoksu, cerrahi bir işlem değildir ve kişiler hemen günlük hayatlarına dönebilirler. İşlem öncesi çiğneme kasının olduğu bölge temizlenir ve ardından lokal anestezik kremler sürülür. Uygulama yapılacak alanda hafif bir uyuşukluk hissi oluştuktan sonra, kasın enjeksiyon yapılacak yerleri tam olarak tespit edilir ve işaretlemeler yapılır. Ardından botoks çiğneme kasına enjekte edilir. Gerekli görülürse şakak bölgesinde bulunan temporal kasa da bir miktar enjeksiyon yapılabilir. Enjeksiyon, çok ince iğne uçları kullanılarak yapıldığından ve krem kullanıldığından acı ve ağrı minimalize edilir.  Ortalama 10 dakika gibi bir sürede işlem tamamlanır. Uygulama sonrası özellikle ilk 6 saat spor yapılması, hamam veya saunaya girilmesi, işlem yapılan bölgeye masaj yapılması önerilmez.

Botoks etkisini genellikle ilk 24-48 saat içerisinde gösterir. Etkinliği yaklaşık olarak 3-6 ay kadar sürmektedir. Yeterli doz doğru yerlere uygulandığı takdirde herhangi bir yan etki görülmez. Nadiren de olsa uygulama sonrası morarma ya da kızarıklık oluşabilir. Bu yan etkiler tamamen geçicidir.

Çene botoksunu yüz anatomisini, kaslarını ve çalışma mekanizmasını iyi bilen botoks uygulama konusunda gerekli eğitimleri almış, tıp hekimleri veya diş hekimleri tarafından uygulanması gerekmektedir.