Hızlandırılmış Ortodontik Tedavi

Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Merve Özkan’ın anlatımıyla.

Ortodontik tedavide, dişler hafif kuvvetlerle hareket ettirilir. Bu yüzden tedaviler uzun bir süreç ister. Erişkin hasta sayısının her geçen gün artması ve günümüzde hemen hemen her hizmete ulaşımın kolay ve hızlı olması, ortodontik tedavilerde de aynı beklentinin oluşmasına sebep olmuştur. Hızlandırılmış ortodontik tedaviler, bu beklentileri karşılamak adına teknolojinin gelişimi sayesinde ön plana çıkmaktadır.

Ortodontinin geniş bir alanı kapsıyor olması ve bu alanda yer alan tedavi çeşitlerinden kimilerinin uzun süreçleri zorunlu kılıyor olması; her zaman için hızlandırılmış tedavi uygulanamayacağının bir göstergesidir. Konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için yazımız oldukça faydalı olacaktır.

Hızlandırılmış Ortodontik Tedaviler Nelerdir?

Son yıllarda teknolojinin ortodonti alanındaki hızlı gelişimi, farklı tedavi alternatiflerinin oluşumunu sağlamıştır. Hızlandırılmış ortodontik tedavilerde bunlardan biridir. Böylece tedavi sürelerinin kısaltılması amaçlanmıştır. Bu yöntemlerin tedavi sürelerini bilimsel olarak kısalttığı kanıtlanmış olup, her hasta için uygun olmadığını da belirtmek gerekir.

Hızlandırılmış ortodontik tedaviler şu şekildedir:

 • Piezosizyon: Piezosizyon yöntemi, lokal anestezi altında diş etlerine ultrasonik cihazlar yardımıyla kesi atılması şeklinde uygulanır. Diş etinin tamamen kaldırılması gerekmez. Kesiler, diş etinin yaklaşık 2 mm altından başlar. Yapılan kesinin etkisine ek olarak, ultrasonik cihazların işlem sırasında yarattığı mikro titreşimler diş hareketlerinin hızlanmasına ekstra katkı sağlar. 10 dakika gibi kısa bir sürede işlem tamamlanabilmektedir. Bu yöntem sayesinde diş hareketlerinin 1.5 kat daha hızlı olması sağlanabilmektedir.
 • Mikro Osteoperforasyonlar: Mikro osteoperforasyon yöntemi, lokal anestezi altında diş kökleri arasındaki kemiğe küçük delikler açılması esasına dayanır. 5 dakika gibi çok kısa sürede uygulanan bir yöntemdir. Yapılan çalışmalar bu yöntemin diş hareketini 2 kat arttırdığını göstermektedir.
 • Kortikotomi: Lokal anestezi altında diş etinin cerrahi olarak kaldırılarak kemikte dikey ve/veya yatay kesilerin oluşturulması şeklinde uygulanan bir yöntemdir. Bazı çalışmalarda tedavi süresini yarı yarıya kısalttığı gösterilmiştir.
 • Distraksiyon: Lokal anestezi altında dişin, çevresindeki kemik ile bir bütün halinde distraksiyon aygıtları yardımıyla taşınması şeklinde uygulanır. Sıklıkla başvurulan bir yöntem değildir. Endikasyonu sınırlı, fakat tedavi sonuçları oldukça başarılıdır.
 • Kapaklı braketler: Kapaklı braketler ile tel arasındaki sürtünme minimuma indirilebildiğinden diş hareketi kolaylaşır. Dolayısıyla diş hareketinin hızlanması ve tedavi süresinin kısalması sağlanmaktadır. Her yaşta hastaya uygulanabilir.
 • Titreşim cihazları: Diş hareketinin cerrahi olmayan yöntemlerle hızlandırılması amacıyla diş köklerini çevreleyen dokuda biyolojik aktiviteyi arttırmak için mikro titreşim yayan cihazlardan da faydalanılır. Bu cihazlar günde ortalama 20 dakika kullanılır. Düzenli kullanıldığı takdirde tedavi süresini yaklaşık %30 oranında kısaltır. En büyük avantajı, diğer birçok yönteme göre cerrahi müdahale gerektirmeden uygulanabiliyor olması ve güvenli bir şekilde diş hareketlerini hızlandırmasıdır. En büyük dezavantajı ise, ekstra cihaz alımı gerektirdiğinden tedavi fiyatını arttırmasıdır.
 • Lazer Kullanımı: Lazerlerin kullanımı sağlık alanında oldukça yaygındır. Diş çevresi dokularda düşük doz lazer uygulanmasının, bölgedeki biyolojik aktiviteyi arttırması sağlanarak tedavi süreleri kısaltılabilir.

Hızlandırılmış Ortodontik Tedaviler Kimlere Uygulanır?

Hastaların sahip oldukları durumlar ve özel şartlar, nasıl bir tedavi uygulanacağının belirlenmesi için önemlidir. Hızlandırılmış tedavinin uygulanması istenilirse de, hastaların ağız yapısında, ağız bakımında, genel sağlık durumunda ve yaş aralıklarında belli standartlara uyup uymadığı incelenir. Ayrıca hastanın hızlandırılmış tedaviye ne ölçekte gerek duyduğu ve ne derece hazır olduğu belirlenmelidir. Kısaca, hasta seçim kriterleri önemlidir.

Bu nedenle;

 • Tedavi süresinin kısalmasını talep eden erişkinler ile
 • Ankiloz dişi bulunan,
 • Diş çekimli tedavi gerektiren,
 • Diş kökü anomalisi bulunan,
 • Tedavi süresinin çok uzun olduğu,
 • Ankraj gereksinimi fazla olan hastalarda bu yöntemlerin kullanılması tercih edilir.

Bu şartlara sahip olsa da, özellikle cerrahi müdahaleler öncesinde, hastanın genel sağlık durumunun, geçirilmiş hastalıklarının, varsa kullandığı ilaçların detaylı öğrenilmesinde fayda vardır. Örneğin, bakteriyel endokardit riski bulunan hastalarda, ya tedavinin bu aşamasından vazgeçilir ya da gerekli önlemler sıkı sıkıya alınır.

Hamilelik dönemi gibi belirli zorlukların yaşandığı, ilaç kullanımının kısıtlandığı, ağrıya ve acıya hassas olunan dönemlerde işlemlerin ertelenmesi düşünülebilir.

Hızlandırılmış Ortodontik Tedavi Fiyatları

Hızlandırılmış ortodontik tedavi yöntemlerinin kullanımı, tedavinizin planlama aşamasında belirleneceğinden toplam tedavi ücretinizin içinde değerlendirilir. Tedavinin ne şekilde ne yöntemle uygulanacağı, hangi malzemelerin kullanılacağı, öngörülen tedavi süresi, hızlandırma yöntemlerinin hangisinin seçildiği, hangi bölgeye uygulanacağı gibi çok farklı faktör tedavi ücretinin belirlenmesinde rol oynar. Bu konuda net bir bilgiye ulaşmak için, bir ortodonti uzmanına muayene olmanız gerekmektedir.