Lingual Ortodonti (İçten Tel Tedavisi)

Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Merve Özkan’ın anlatımıyla.

Diş teli takma ihtiyacı duyan bazı insanlar, tellerin kötü göründüğünü düşündüklerinden bu uygulamaya şüphe ile yaklaşıyorlar. Diş teli uygulamalarında en son teknoloji olan lingual ortodonti (içten tel tedavisi) bu sorunlara tamamen çözüm imkanı sunuyor. Lingual ortodonti sayesinde, dişlerdeki sorunlar çözülürken diş teli takıldığının farkına bile varılmıyor. Bu nedenle de lingual ortodontiye olan talep, gün geçtikçe artıyor.

Klasik diş teli tedavisinde, diş telleri dişlerin görünen yüzeyine takılmaktadır. Bu da tedavi gören kişinin psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine yol açabilmektedir. Birçok kişi sırf bu yüzden gülmekten, birileri ile yemek yemekten ve sosyal ortamlardan uzaklaşmaktadır. Lingual ortodonti bu tip kişiler için mükemmel bir alternatif olmuştur.

Lingual ortodonti de diş telleri, dişlerin iç yüzeyine yerleştirilmektedir. Bu yüzden ortodontik tedavi çeşitleri arasında en estetik ve görünmez olanıdır. Çoğunlukla braketler ve teller kişiye özel olarak üretilmektedir. Bu sebeple tedavi ücretleri diğerlerine nazaran biraz daha fazla olabilmektedir.

Lingual Ortodonti Kimlere Uygulanır?

Lingual ortodonti, halk arasında görünmeyen diş telleri olarak bilinmektedir. Uygulama için yaş kısıtlaması bulunmamasına rağmen, 12 yaşından daha küçük çocuklar için pek fazla önerilmemektedir. Lingual ortodonti, sürekli göz önünde bulunmayı gerektiren meslek grupları tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Lingual ortodontinin uygulanacağı kişiler şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Alt-üst çene ilişkisinde dengesizlik sorunu olan kişiler,
  • Diş gruplarında öne kayma sorunu olan kişiler,
  • Estetik görünümüne fazla önem veren kişiler,
  • Ortodontik tedavi ihtiyacı olan kişiler,
  • Diş gıcırdatma problemi yaşayan kişiler.

Lingual ortodonti, diğer ortodonti tedavileri ile aynı sorunların tedavisinde uygulanmaktadır. Bu tedavinin diğerlerine göre en önemli farkı, hepsinden daha estetik olması ve kişiye özel imalatından dolayı daha pahalı olmasıdır.

Lingual Ortodonti Neden Daha Pahalıdır?

Lingual ortodonti bir başka deyişle içten tel tedavisinin, diğer diş teli uygulamalarından pahalı olmasının nedenlerinin başında kullanılan malzemenin kalitesi ve imalat süreci gelmektedir. Lingual ortodontide kullanılan diş teli ve braketler, diğer tedavilerde kullanılanlarla kıyaslanamayacak kadar pahalıdır. Çünkü teller ve braketler kişiye özel olarak son teknoloji kullanılarak üretilmektedir. Kişiye özel bir uygulama olduğu için, ilave laboratuvar ihtiyacına sıklıkla gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca tedavi süreci hekim için konforsuzdur. Tellerin dişin iç yüzeyinde olması yapılacak işlemlerin daha zor gerçekleşmesine neden olur. Bu sebeple hekimin hasta başında geçirdiği süre artar. Kontrol randevuları klasik tedavilere göre nerdeyse iki katı uzun sürer. Bunun dışında, teller dişin iç kısmında bulunduğu için, sürekli tükürük salgıları ile temas etmektedir, bu da daha dayanıklı yapılmalarını gerektirmektedir. Tüm bu nedenler bir araya geldiğinde, lingual ortodontinin daha masraflı olması kaçınılmazdır.

Lingual Ortodonti Nasıl Uygulanır?

Lingual ortodontinin hazırlık ve uygulama aşaması, diğer diş teli tedavilerine nazaran daha uzun sürmekte ve modern cihazlarla yapılmaktadır. Öncelikle özel ölçü maddelerinin kullanılması ile hastanın diş ölçüleri çok detaylı olarak alınmaktadır. Ağız içi ölçü alımında, sıklıkla modern ağız içi tarayıcılardan da faydalanılabilmektedir. Ağız içi tarayıcı kullanılarak alınan ölçüler direkt dijital ortama aktarılabilir. Fakat ölçü maddeleri ile alınan ölçüler laboratuvarlara gönderilir ve burada ölçülerin dijital ortama aktarılması sağlanır.

Dijital ortama aktarılan ölçüler üzerinde, dişlerin iç yüzeylerine yapıştırılacak olan braketlerin, özel yazılımlar sayesinde her diş için ayrı ayrı konumlanması bilgisayar ortamında yapılır. Braketlerin dişlerin iç yüzeylerine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli olan aparatlar, üç boyutlu yazıcı ile üretilir. Bu sayede, dişlerin iç kısmının yapısı ile braketlerin yapıştırılacağı yüzeyler, birebir uyumlu hale getirilmektedir.

Ortodontist, üretilen aparatlar sayesinde braketleri dişlerin iç kısmına mükemmel bir uygunlukla yapıştırabilir. Daha sonra özel olarak üretilen diş telleri braketlere takılarak işlem sonuçlandırılır. Lingual ortodontide, işlem sonuçlandıktan sonra, kontrolü çok önemlidir. Özellikle alt çene için yapılan uygulamalar daha zor olmaktadır, bu nedenle de ortodontistler ilave uygulamalar yapabilmektedir. Tedavi, klasik ortodontik tedaviler gibi her ay düzenli kontrole gidilerek tellerin değiştirilmesi, sıkılması, bükülmesi gibi uygulamalar ile sürmektedir.

Lingual Ortodontinin, Klasik Yöntemlere Göre Avantajları Nelerdir?

Lingual ortodontinin tercih edilmesinin nedeni, diğer yöntemlere göre avantajlarından kaynaklanmaktadır. Bu avantajların başında, diş tellerinin iç kısmına uygulanması sonucu, başkaları tarafından fark edilmemesi ve gülüş estetiğini olumsuz etkilememesi gelmektedir. Kimsenin farkında olmadan gün geçtikçe gülüşünüz güzelleşecektir.

Tüm yaş gruplarında, kolaylıkla ve sorunsuz uygulanabilmektedir. Bu tedavide kullanılan malzemelerin kalitesinden dolayı, uygulama yapılan kişide alerjik reaksiyon oluşmamaktadır.

Uygulamadan dolayı hastaların, meslek hayatlarında olumsuzluk yaşanmamaktadır. Ayrıca, özel ölçümlerle ve kişiye özel olarak üretilen malzemeler tedavinin diğerlerine oranla daha sorunsuz sürmesini sağlamaktadır. Dişin dış yüzeyinde herhangi bir uygulamanın olmaması dişlerdeki düzelmelerin daha iyi değerlendirilmesine imkan sunar.

Lingual Ortodontinin Dezavantajları Var mıdır?

Her tedavinin olduğu gibi lingual tedavinin de dezavantajları bulunmaktadır. Dişlerin iç kısmına yerleştirilen braketler ve tellerin, dili rahatsız etmesinden kaynaklı tedaviye alışma süresi bir miktar uzamaktadır. Dilin alanı daraldığından konuşma bir süreliğine etkilenebilmektedir. Bu sürenin en fazla 3 ay ve geçici olduğu unutulmamalıdır.

Dilin sürekli tellerle temas halinde olması tahriş problemlerinin başlangıçta sıklıkla olmasına neden olmaktadır. Lingual ortodontinin bir diğer dezavantajı ise, diş tellerinin ve dişlerin bakım ve temizliklerinin, daha zor olmasıdır. Bunun için özel olarak üretilen fırçaların kullanılması, daha iyi sonuç vermektedir.